tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

16 Lis 2021

Zapraszamy na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Jakość kształcenia, rynek pracy a pandemia – dobre praktyki w Polsce i Republice Czeskiej”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnow


zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:

 

 „Jakość kształcenia, rynek pracy a pandemia  – dobre praktyki w Polsce
i Republice Czeskiej”

 

29 LISTOPADA 2021 GODZ. 15:00
Platforma Zoom. Wstęp wolny.

 

Po doświadczeniach pandemii COVID-19 zwróciliśmy szczególną uwagę na to, jak ważna jest jakość w kształceniu uczniów i studentów, chcących zdobyć w przyszłości odpowiednie miejsce na rynku pracy. Zapraszamy na wirtualne polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne poświęcone praktycznym działaniom podejmowanym przez placówki edukacyjne w obliczu bieżących wyzwań.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości email z imieniem i nazwiskiem oraz, jeśli dotyczy, reprezentowaną instytucją, na adres: marek.runiewicz@kpswjg.pl, do 28.11.2021 do godziny 23:59. 
W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.

Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie jakości kształcenia, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z jakością kształcenia w dobie zmian wywołanych pandemią:

dr Katarzyna Sradomska – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska, doktor nauk humanistycznych, edukator z zakresu nauczania dorosłych i nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji. Systematycznie współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przeprowadzając szkolenia egzaminatorów, przewodnicząc komisjom egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Współpracuje z instytucjami kształcącymi i doskonalącymi nauczycieli, szkołami oraz wydawnictwami materiałów anglojęzycznych.

mgr Lucie Převlocká – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA),Trutnov, Republika Czeska,zastępca dyrektora ds. kierunków medycznych w VOŠZ, SZŠ i OA, nauczyciel z wieloletnim doświadczenie w nauczaniu teoretycznych i praktycznych przedmiotów medycznych. Na swoim stanowisku jest odpowiedzialna za akredytację programu kształcenia Wyższej Szkoły Medycznej, a także regularnie uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia Wyższych Szkół Zawodowych.

Nasze prelegentki opowiedzą m.in. o tym, jakimi wytycznymi warto się kierować w procesie zapewniania jakości kształcenia. Zwrócą uwagę na rolę zmieniających się wymogów rynku pracy. Przedstawią dobre praktyki, w tym narzędzia informatyczne, zastosowane w ich instytucjach.

W swojej prezentacji MgrPřevlocká odniesie się ponadto do wyników badań przeprowadzonych przez czeski inspektorat szkolny w czasie pandemii oraz podsumuje własne doświadczenia z nauczania w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19 w Republice Czeskiej.

Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu.

PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

Powrót wstecz